به گیرنده‌های خود دست نزنید

 

چقدر این روزها ساکتند. همه چیز ساکت است. اردیبهشت ساکت است. گنجشک ها ساکتند. حتی رعد و برق هم ساکت است. اتفاق ها می افتند. آدم ها میروند، میآیند اما ساکت. انگار تلویزیون را بی صدا نگاه کنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید