# شعر
    « همه چیز درست خواهد شد! » این را امروز گنجشگکی می گفت که روی شاخه، کنار پنجره نشسته بود.           
/ 3 نظر / 9 بازدید