.

/ 2 نظر / 34 بازدید
امیرحسین.شین

". "یعنی تمام?

کتایون

نه. معنی تمام نمیدهد. یک چیزی نوشته بودم سعی کردم پاکش کنم ارور داد نشد. مجبور شدم اینطوری ویرایشش کنم.