گاهی اوقات


گاهی اوقات یک نفس عمیق می‌کشم. موقع بازدم، یک نفر آهسته و کشدار، توی دلم می‌گوید : "خـــیلی غمگیـــنم" ...

بعد من فوری از او می‌پرسم: "چرا؟ چته؟ چی شده؟"
یکهو خودش را جمع می‌کند و می‌گوید :" هیچی، هیچی!"

/ 0 نظر / 41 بازدید