نیمه پر لیوان!

 

دارم فکر می‌کنم خبر "ممنوعیت ورود اتباع افغان در «پارک صفه» اصفهان" در روز سیزده فروردین با تمام زشتی و بدی که داشت، یک پیامد خوب داشت و آن مطرح شدن بحث وجود این تبعیض، در این ابعاد و حدود بود.

از این بابت خوشحالم که سبب شد توجه ایرانیان بسیاری به این موضوع جلب شود و مطمئنم که از این به بعد نگاهمان به افغانیهایی که همشهریمان شده‌اند، نگاه مهربان‌تری خواهد بود.

 


/ 4 نظر / 9 بازدید
نسیم

دیر که هست اما سال نو مبارک. نباشد هم آنقدر می گوییم تا از رو برود خودش مبارک شود. بس است دیگر همه آن روزهای بد سال نوی همه مبارک

Konami

برداشت ظريف و نيکی بود.

اردیبهشت

خوشحالم که می نویسید.خیلی خوشحالم. برای نوین هم دعا میکنم.

کلید ماه

واقعا! بعضی وقتها فکر میکنم که ما با اینکه ادعای زیادی در مورد مهمان نوازی داریم چرا بعضی وقتها با نگاه بسیار تحقیرآمیزی به انسانهای در راه مانده ای مثل اینها می اندازیم. بعضا دعا می کنم که روزی نرسد که ما ایرانی ها بدین گونه مهمان کشور دیگری شویم.