اینطور تهی


گاهی هم هر چه می‌گردم توی اتاق سرم هیچ چیز نیست. انگار که توی یک اتاق خالی، تاریک، بی در و پنجره و متروک، کورمال کورمال پی چیزی بگردیم که خودمان هم نمی‌دانیم چیست. یک چیزی، هر چه... هر چه بجز خودمان

 

/ 5 نظر / 29 بازدید
امیرحسین شمس

برای من فقط به اتاق ختم نمی شود کورمال کورمال دنبال چیزی گشتم که هرگز وجود نداشت شاید به دنبال مرگ بودم و شاید به دنبال هر چیز دیگری به جز زندگی سمج خودم. هیچ چیز انگار درست نیست اصلا هیچ چیز درست نبود از همان اول اولش فقط خودم را خر کردم. ولی حتا ان هم جواب نداد http://www.tampere.fi/tiedostot/53SymFrqF/persia_1.pdf این بالایی را هم نگاه کردم دقیقن مطمئن شدم

امیرحسین شمس

احوالات ما اگر حال داشتی بخوان: یک: خیلی طبیعی و راحت و در عین حال مضحک و کاملا دردناک بر گشتم شهر کوچک. دو:خیلی طبیعی و راحت دکتر برگشت المان. سه:خیلی طبیعی و راحت پدر م. تصادف کرد و از دنیا رفت { حاضر بودم جای اون من بمیرم} چهار:خیلی طبیعی و راحت ان پیانو بزرگه را فرختیم . پنج:همچنان در حسرت مردن مثل همان مرد گاری چی

کتایون

آخ... امیرحسین عزیز...

امیرحسین شمس

خانه تهران را گذاشته ایم برای فروش همان خانه ای که با تک تک درخت هایش ، تک تک حتا علف های هرزش خاطره داشتیم ، خانه ای که سیاه شده کلن، خانه ای که گرد مرگ همه جایش را گرفته چند وقتی است. همه جایش تاریک است همان خانه ای که چهل و پنج سال عمر کرد همان خانه ای که حتا دستگیره در هایش را دوست داشتم همان خانه ای که با دیوار هایش دوست بودم. وکیل پدر هم شرکت را گذاشته برای فروش کاملا پیداست که خیلی زود تر از انکه فکرش را بکنیم ان را هم از دست می دهیم ، خانه مان در شهر کوچک هم همین وضع را دارد ، ح ی جیمی هم چند روزی است که خواب درست و حسابی ندارد همه اش به دنبال ارام کردن شرکا است. دکتر هم رفت المان هر چند اصلا دل و دماغ برگشتن نداشت ، یک جور هایی هم معلوم بود که حتا تا لحظه اخر نمی خواهد برگردد ، ما هم خواهیم رفت : من و ح ی جیمی ، نمی دانم امروز شاید پس فردا شاید سال بعد شاید دو سال بعد ولی ما هم خواهیم رفت ، به طرز عجیبی شوکه شده ایم که چرا همه این اتفاقات باید طوری پشت سر هم بیفتند که آدم اصلا دلش نمی خواهد . الان یک اپارتمان اجاره کرده است این ح ی جیمی ، خیلی دردناک است حتا پیانو خانه کوچک را هم دادیم رفت ... ;-(((

دهکده

وبلاکت قشنگه دوس داشته باشی لینک کنیم