زنده و سلامت!


حس می‌کنم توی یک قایقِ شکننده وسط دریاییم.
تلاش می‌کنیم، پارو می‌زنیم،خسته می‌شویم، اما جریان آب و باد، از ما قویتر است. فقط دلمان خوش است که فعلا سوار قایقیم و هنوز زنده‌ و سلامتیم.

اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد...

/ 6 نظر / 66 بازدید
امیرحسین شمس

من حتا احساس تر می کنم که قایقم سوراخ شده و دارم به وارد شدن اب داخل قایق نگاه می کنم و بلند بلند میخندم البته درست صدایم را نمی شنوم شاید هم دارم گریه میکنم

بهزاد

من همان مرغم نه افزونم نه کم قایقی سرگشته بر دریای غم گر امیدم پیش راند یک نفس روح دریایم کشاند بازپس ............ احمد شاملو

بهزاد

من همان مرغم نه افزونم نه کم قایقی سرگشته بر دریای غم گر امیدم پیش راند یک نفس روح دریایم کشاند بازپس ............ احمد شاملو

امیرحسین شمس

بگذار از تجربه هایم برایت بگویم اگر درد داری تحمل کن روی هم که تلمبار شد دیگر نمی فهمی کدام درد از کجاست کم کم خودش بی حس می شود!

امیرحسین شمس

نامه برای " خانم ک . آموزگار " قسمت اول http://tsof.persianblog.ir/post/5/

سوفیا شمس

اگر برای آنکه خورشید از زندگیتان رفته است، گریه می کنید ، اشک هایتان مانع از آن خواهد شد که ستاره ها را ببینید:-)