آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

ادامه ش ...؟

 

مشکلات یا حل می شوند یا حل نمی شوند .

اگر حل شدند که چه بهتر. اما اگر حل نشدند یا قابل حل هستند یا نیستند.

اگر قابل حل بودند که با صرف وقت آخرش حل می شوند. اما اگر قابل حل نبودند، یا می توانیم آنها را ول کنیم و دنبال زندگی خود برویم یا نمی توانیم.

اگر ولشان کنیم و برویم که هیچ اما اگر مشکلی که حل نمی شود را ول نکنیم ...؟

(من اینجا به بن بست خوردم )

+ کتا ; ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٧
comment نظرات ()