آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

یک یادداشت معمولی از دیروز

امروز پر از انرژی بودم و حس خوبی داشتم. می توانم بنویسم که روز خوبی بود. هر چند که باز حمید پول کم داشت و صبح تا ظهر توی بانک بودیم که حسابش را پر کنیم...

بعدش رفتیم سر ساختمان. دیگر می شود بهش به جای ساختمان گفت خانه! چه حال و هوایی دارد قدم زدن توی این خانه. برای اولین بار سوار آسانسورش شدم. انقدر نرم حرکت می کند که انگار روی ابر ایستاده ای و بالا می روی. من به خدا آسانسور ندیده نیستم! ...خانه ی پدری ام هم از وقتی بچه بودم آسانسور داشت اما از آنجا که این خانه همه چیزش ورای دیگر خانه هاست آسانسورش هم باید باشد!

سرامیک داخل استخر هم دارد تمام می شود. گمان می کنم تا یک هفته ی دیگر کاملن تمام شده باشد. فقط می ماند برق ویژه ی راه اندازی چیلر که اداره برق هنوز بهمان نداده.

توی محوطه استخر دیدم صدای جیک های بلندی می آید. دقت کردم دیدم یکی دو تا گنجشک در حال از این طرف به آن طرف پریدن هستند. رفتم جلو تر و آن دو گنجشک پریدند از پنجره رفتند بیرون اما هنوز هم صدای جیک می آمد. بالای جکوزی که رسیدم دیدم یک بچه گنجشک توی جکوزی است. آن دو تا هم حتمن پدر و مادرش بودند. بلد نبود پرواز کند. با گوشی همراهم ازش عکس گرفتم. که هیچ هم خوب نشد! بعد حسن آمد و گفتم بچه گنجشک را برد گذاشت توی حیاط و مادرش هم زود رفت پیشش.

موقع بیرون آمدن از خانه و پاگذاشتن توی کوچه حس خاصی آمد سراغم. دقیقن مثل اینکه آدم از توی یک رویا بیرون آمده باشد. انگار جادویی توی فضای آن خانه هست که از تمام دنیا متمایزش می کند. یک هو انگار آدم از خواب بیدار شده باشد. یا زمانیکه آلیس از سرزمین عجایب برگشته باشد بود... باز پا گذاشتن توی کوچه ای که مثل بقیه ی دنیاست...

دو پرس نهار از بیرون گرفتیم. رفتیم خانه همراه مادر و نوین چهار نفری خوردیم. بعد از نهار هم مثل شیطان حمید را وسوسه کردم که نرود شرکت و او هم گول شیطان را خورد و نرفت!‌

عصر برگ های بنیامین را گرد گیری کردم. توی گلدان گل خورشیدی و برگ های تیر و کمانی که خاکشان کم شده بود خاک برگ ریختم. برگ های خورشیدی را هم گرد گیری کردم. و تمام این کار ها حس خوبی داشت.

+ کتا ; ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٤/۳
comment نظرات ()