آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

بگذريم!

 

Let It Rain Lyrics

آهنگ اول سی دی ششم پاواروتی و دوستان است که توسط پاواروتی و بون جوی خوانده شده.

دخترک بد جور سوزن گرامافونش گير کرده روی اين آهنگ و چند شبانه روز خواهش و تمنا کرد که متن ترانه رو از روی نت پيدا کنم . آخرش روز چهارشنبه فرصتی شد که بگردم ببينم هست يا نه که خوشبختانه بود و با خوشحالی براش پرينت گرفتم.

از لحظه ای که کاغذ رو دادم دستش تا همين حالا که دارم اينا رو می نويسم، خانم يکريز داره سعی می کنه بخونه و با بالا و پايين بردن صدا و زير و بم نت و کشيدن بعضی کلمات خلاصه گوشتون روز بد نشنوه! ...تازه فهميدم که خوندن اين آهنگ بسی مشکل هم هست و جای شما نه خالی بساطی داريم! ...

اما خوندن متن ترانه و شنيدن حد اقل يک باره شو به شرطی که کسی هوس نکنه متنش رو حفظ و اجرا کنه رو تو صيه می کنم!

Last night I had a dream that there would be a morning after
Long days, sunshine, and peace
Long nights of love, forgiveness, and laughter
Maybe it was just a dream but it could be reality
Children are like planting seeds, you’ve got to let their flowers grow
Don’t you know

Fà che piova, (Let it rain)
Fà che il cielo mi lavi il dolor (Let heaven wash away my pain)
Fà che piova (Let it rain)
che sia la pace il nome d'amor (That peace would be the name of love)

Through the rain I saw a child just like my child
Someone’s son or daughter
I watched as they played for a while
I wanted to cry, those babies just smiled
Maybe it was just a dream, but it should be reality
A child is just God’s sign that peace and love are seeds to make
tomorrow grow

Fà che piova, (Let it rain)
Fà che il cielo mi lavi il dolor (Let heaven wash away my pain)
Fà che piova (Let it rain)
che sia la pace il nome d'amor (That peace would be the name of love)

Go on, we’ve tried war
No one wants peace more
Than the children who ask their dads why

Fà che piova, (Let it rain)
Fà che il cielo mi lavi il dolor (Let heaven wash away my pain)
Fà che piova (Let it rain)
che sia la pace il nome d'amor (That peace would be the name of love)

+ کتا ; ۳:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/٢۱
comment نظرات ()