آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

بلاتکلیفی

توی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد مشهد امسال اوضاع خیلی خر تو خر است. ما دیر آمده‌ایم و هیچ معلوم نیست چه خواهد شد. خودشان متعجب مانده اند که چطور شده امسال انقدر اقبال عمومی به این دانشکده زیاد شده! می‌گویند کلا هشتاد نفر گنجابش دارند. پارسال هشتاد نفر عادی اعلام کرده اند و هشتاد نفر نفر ذخیره. درحالی که هر کلاس چهل نفر گنجایش دارد. از اعلام شده های عادی فقط پنجاه نفر رفته اند ثبت نام و نه تنها کل ذخیره های مراجعه کرده را هم ثبت نام کرده اند، بلکه اعلام تکمیل ظرفیت هم داشته اند.
امسال اما اوضاع اینجوری شده که از صد نفر اصلی، تا به حال نود و شش نفر رفته اند ثبت نام و از هشتاد نفر گنجایششان بیشتر شده. بقیه اعلام شده ها را فعلا ثبت نام نمی‌کنند. مانده اند که دستور از تهران برسد که آیا مجازند برای بهمن ماه کلاس اضافی تشکیل بدهند یا نه و می گویند هنوز دستور نرسیده. بهانه هم می آورند که رئیس دانشگاه آزاد عوض شده و معاون ها کار نمی کنند و آنها هم بلاتکلیفند که برکنارخواهند شد یا نه!
خلاصه که از ما هنوز ثبت نام نشده ها خواستند دو- سه روز صبر کنیم. بعد تازه باز معلوم نیست چه خواهد شد!
نوین که حسابی این اوضاع خورده توی ذوقش. بعد نمیدانم اصلا آیا منطقی هست که سه روز اینجا بمانیم درحالی که نمیدانیم چه میشود؟

+ کتا ; ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳٠
comment نظرات ()