آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

در تاریخ نوشته خواهیم شد


درتاریخ نوشته خواهند شد 
این اتفاق ها...‏
بعد کودکان خواهند پرسید:‏


‏ " وقتی دختری را بر سر جنازه ی پدر کشتند، ‏
مردم ِ آن زمان چه کردند؟" ‏


و انتظار دارند 
پاسخ قشنگی بشنوند

+ کتا ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۱
comment نظرات ()