آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

سپاسگزاری

 

شب رفتیم تاتر. کدام تاتر؟ "به خاطر یک مشت روبل" - نوین  کمی درباره اش نوشته است.

من فقط می خواهم اینجا اول از محمد عزیز تشکر کنم که خیلی لطف کرد این برنامه را گذاشت. و دوم از نیک آیین عزیز تشکر کنم که همراهی مان کرد و پیشنهاد دیدن این نمایش را هم مدیون او هستیم.  از آن نمایش ها بود که گمانم مدت زیادی ذهنم هی با یادش خوش بگذراند.

در واقع همین.

+ کتا ; ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
comment نظرات ()