آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

» ۱۳٩۳/۱٠/٥ :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» ۱۳٩۳/٩/٢ :: این که مهم نیست!
» ۱۳٩۳/۸/٤ :: د ی د ا ر
» ۱۳٩۳/٧/٢٢ :: بعد از هفت سال
» ۱۳٩۳/٥/۱ :: آماده باش!
» ۱۳٩۳/٤/٢٥ :: اینطور تهی
» ۱۳٩۳/۳/٧ :: همهء بنفشه‌های من!
» ۱۳٩۳/٢/۳٠ :: تاخیر
» ۱۳٩۳/۱/٢٩ :: .
» ۱۳٩٢/٩/۱٠ :: از دست خودم
» ۱۳٩٢/۸/٢٦ :: از مهر تا الان
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: با خوشحالی تمام!
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: ما خارج ندیده ها - آمبرگ
» ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: گزارش حال و احوال
» ۱۳٩٢/٤/۳٠ :: مسافران :)
» ۱۳٩٢/٤/۱۱ :: خوبیم
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: خلاصه احوال
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: ور ایز مای فیس بوک؟!
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: چند بهار دیگر را بی او خواهم گذراند؟
» ۱۳٩٢/۱/۱۸ :: هیچگونه!
» ۱۳٩٢/۱/٢ :: بدترین و بهترین
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ :: مثل همه روزهای دیگر سال
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: انگار عوض شده‌ام
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٤ :: اوه!
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٤ :: بدون عنوان
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ :: زمستان واقعی ما...
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: این هم یک مقدار حرف های نداشته !
» ۱۳٩۱/۱۱/۸ :: هست و می رود...
» ۱۳٩۱/۱۱/٧ :: مثل نسیم که از پشت پنجره...
» ۱۳٩۱/۱۱/٥ :: تمام شد رفت!
» ۱۳٩۱/۱۱/٢ :: سوال
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: مثل پرنده‌هایی در ارتفاع خیلی بالا
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ :: گرداب
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: شب شدن روز
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: امید
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: این روزها
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: این است زندگی!
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: اعلام وضعیت
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: دنیای این روزای من
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: هیچ بایدی در کار نیست!
» ۱۳٩۱/٧/٢ :: ۱۳٩۱/٧/٢
» ۱۳٩۱/٧/٢ :: دوم مهر نود و یک
» ۱۳٩۱/٦/۳٠ :: تست می‌کنیم : یک - دو - سه
» ۱۳٩۱/٦/٢٢ :: نتایج!
» ۱۳٩۱/٦/٦ :: فردِنامبرده
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: ایران چریتی گروهی کاملن شناخته شده، خصوصی و مطمئن است
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: فیزیوتراپی یا روانشناسی؟ مسئله اینست!
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: فکرهایم کو؟
» ۱۳٩۱/٤/۱٧ :: از این دنیای بی‌ارزش
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: این نوشته‌ها مال هفته گذشته است- سه
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: این نوشته ها مال هفته گذشته است- دو
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: این نوشته ها مال هفته گذشته است - یک
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: چطور می‌شود آدم بگوید که خوبم؟
» ۱۳٩۱/٢/۱٩ :: وقت گذرانی
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: بد ترین حس دنیا
» ۱۳٩۱/٢/٧ :: این نیز بگذرد!
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: به گیرنده‌های خود دست نزنید
» ۱۳٩۱/۱/٢٥ :: و اما امیدهای‌مان
» ۱۳٩۱/۱/٢٢ :: همچین آدمهایی هستیم ما!
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: مقصد؟ نامعلوم!
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: مقصد؟ نامعلوم!
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: نیمه پر لیوان!
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: فرداها را بی‌خیال!
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: پنجم فروردین سال شصت و سه
» ۱۳٩۱/۱/٢ :: نوروز شما مبارک
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: همینجوریانه
» ۱۳٩٠/۱۱/۳ :: حالا چه می‌شود؟
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ :: انگار که توی یک ترن
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: اندر حکایت ما و قرص ها
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: خوب
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٤ :: ذبح شدگان
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٠ :: شاید هم اینطوری بهتر باشد
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: پا تو از رو سیم ور دار
» ۱۳٩٠/٩/٢٠ :: هوم الون
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: سرآشیبی
» ۱۳٩٠/٩/۱٧ :: آن فضای خالی بزرگ
» ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: نوزده
» ۱۳٩٠/٩/۱٢ :: دخترجان خوب شو
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: چرا؟
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: چرا باید همچین خوابی ببینم؟
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: در واقع هیچی
» ۱۳٩٠/٩/٦ :: چه غمی...
» ۱۳٩٠/۸/٢۸ :: تصادف
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ایوانف
» ۱۳٩٠/۸/۱٢ :: چهار کلمه حرف بیهوده
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: عصر چهارشنبه
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: به تاریخ اول نوامبر
» ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: به دنبال قطعه ی گم شده
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: چه می دانم والا !
» ۱۳٩٠/٧/۸ :: من و بی وی پی انی
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: آیا من نوشتن را از یاد برده‌ام؟
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: شاید
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: =
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: بات
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: سر تا قدمش
» ۱۳٩٠/٤/٢٩ :: دنیای بد
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: بعد از سه سال
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: یک سلام کوچک
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: سطح دغدغه!
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: عبرت ناک!
» ۱۳٩٠/٤/٦ :: اسباب بازی فروشی
» ۱۳٩٠/٤/۳ :: حال آنها چطور است؟
» ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: در تاریخ نوشته خواهیم شد
» ۱۳٩٠/۳/٥ :: توی سکوت ِ شب
» ۱۳٩٠/۳/٢ :: ماه تمام
» ۱۳٩٠/٢/۱٩ :: یک یادداشت از اوایل اردیبشت
» ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: روز معلم؟
» ۱۳٩٠/٢/٤ :: حال
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٩ :: سفره ی سال نو
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: یک محبت هایی فراموش نمی شوند
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: ?
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: درهم و برهم
» ۱۳۸٩/۱٢/٥ :: یک پست ِ شماره ای
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: برای آن نخ نازک
» ۱۳۸٩/۱۱/۳٠ :: به سر آمدن
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٥ :: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: پس‌فردا
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: مکالمه
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٥ :: مگس ریزه ها
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۱ :: این حرف ها گفتن دارد؟
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٤ :: یک پست کاملن همینجوری
» ۱۳۸٩/۱٠/۸ :: آن وقت...
» ۱۳۸٩/٩/۳٠ :: چو تخته پاره بر موج / رها رها رها من
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: یک نفس ِ راحت
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: کاش این سکوت نشکند
» ۱۳۸٩/٩/٩ :: اینطوری
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: غم
» ۱۳۸٩/۸/۳٠ :: شاید اینطوری بشه. شایدم نشه. نمی دونم
» ۱۳۸٩/۸/٢۸ :: دنیای کثافت
» ۱۳۸٩/۸/٢٧ :: از نگاه ِ نوین
» ۱۳۸٩/۸/٢٤ :: لادی
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: اندر حکایت ماندن و رفتن
» ۱۳۸٩/۸/۱٩ :: اصن یه وضعی
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: توی دلم خالیست
» ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: مسئله ی ساده ی بیدار شدن
» ۱۳۸٩/۸/٥ :: یه همین چهار تا گلدان توی بالکن
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: یادم که می رود
» ۱۳۸٩/٧/٢٥ :: کلبه ی احزان کی تا حالا گلستان شده که بار دومش باشه؟
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: دایی ها
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: بالاخره چهار هفته شد
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: هیچی در واقع
» ۱۳۸٩/٧/۱۱ :: اینطوری هاست
» ۱۳۸٩/٧/٩ :: مامانم
» ۱۳۸٩/٧/٦ :: طبق معمول!
» ۱۳۸٩/٧/٤ :: نمی فهمم
» ۱۳۸٩/٧/۳ :: هر ثانیه
» ۱۳۸٩/٦/۳٠ :: س
» ۱۳۸٩/٦/٢٤ :: دوست داشتن
» ۱۳۸٩/٦/٢٢ :: هیچی همینجوری
» ۱۳۸٩/٦/٢٠ :: جمعه
» ۱۳۸٩/٦/۱٩ :: .
» ۱۳۸٩/٦/٤ :: چهارم شهریور
» ۱۳۸٩/٥/۱٩ :: شش روز است که نیست
» ۱۳۸٩/٥/۱۳ :: نپرس چطورم
» ۱۳۸٩/٥/۱٢ :: نگاهش
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: اگر اتفاقی بیافتد
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: امشب حدود ساعت ده و ربع،
» ۱۳۸٩/٥/۱٠ :: دل ِ گرفته ی ما هم ...
» ۱۳۸٩/٥/۸ :: نیمه‌شب‌ها
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: چطور!
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: فرو ریختگی
» ۱۳۸٩/٤/٢۱ :: غروبانه
» ۱۳۸٩/٤/٢۱ :: تلما و لویز
» ۱۳۸٩/٤/۱٧ :: ای بابا
» ۱۳۸٩/٤/۱٤ :: چهارگانه بی ربطی که توی سر من است
» ۱۳۸٩/٤/۱٢ :: همه حرف ها
» ۱۳۸٩/٤/۱٠ :: قرمز
» ۱۳۸٩/٤/٥ :: همینجوریانه
» ۱۳۸٩/۳/۳۱ :: سی و یک خرداد
» ۱۳۸٩/۳/۳٠ :: ساعت شش عصر سی خرداد است
» ۱۳۸٩/۳/٢٦ :: یک چهارتایی ِ همینجوری
» ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: .
» ۱۳۸٩/۳/٢٤ :: هشت دقیقه یادداشت
» ۱۳۸٩/۳/٢٢ :: ...
» ۱۳۸٩/۳/۱٩ :: سرخ
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: پاشو!
» ۱۳۸٩/۳/۱٤ :: فریاد
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: نمی دانم چه عنوانی برای این پست بگذارم
» ۱۳۸٩/۳/٦ :: تا دیر نشده
» ۱۳۸٩/۳/٢ :: درست می شود
» ۱۳۸٩/٢/۳٠ :: ش
» ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: .
» ۱۳۸٩/٢/۱٩ :: باز هم سکوت؟
» ۱۳۸٩/٢/۱٧ :: یک پست ِ همینجوری ِ جمعه
» ۱۳۸٩/٢/۱۳ :: تماشا
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: کسی چه می داند...
» ۱۳۸٩/٢/۱٠ :: همه چی آرومه
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: ایکاش می توانستم...
» ۱۳۸٩/٢/٧ :: رگ هاش...
» ۱۳۸٩/٢/٦ :: غریبه ای که منم
» ۱۳۸٩/٢/٥ :: تو کله ی من چه خبره؟!
» ۱۳۸٩/٢/۳ :: ای دل غمدیده حالت به شود!
» ۱۳۸٩/٢/٢ :: می گذرند؟ نمی گذرند؟
» ۱۳۸٩/٢/۱ :: مسئله این است
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: دلم می خواهد این روز ها ...
» ۱۳۸٩/۱/٢٩ :: گریه
» ۱۳۸٩/۱/٢۸ :: زندگی
» ۱۳۸٩/۱/٢٧ :: توی این دنیا
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: زخم
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد و دو!
» ۱۳۸٩/۱/٢٢ :: خلاصه گزارش دیروز
» ۱۳۸٩/۱/٢٠ :: بدون عنوان!
» ۱۳۸٩/۱/٢٠ :: چه توان کرد که سعی ِ من و دل باطل بود!
» ۱۳۸٩/۱/۱۸ :: زنبور یزدی!
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: تا آخر این راه سبز ...
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: نحسی سیزده - بخش سه
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: نحسی سیزده - بخش دو
» ۱۳۸٩/۱/۱۳ :: نحسی سیزده - بخش یک
» ۱۳۸٩/۱/۱٢ :: و اینچنین است که...
» ۱۳۸٩/۱/۱۱ :: یک پست یک دو سه چهار پنجی
» ۱۳۸٩/۱/۱٠ :: مرا می‌بخشید
» ۱۳۸٩/۱/٩ :: موهبت ِ "وقت"
» ۱۳۸٩/۱/٩ :: گریه
» ۱۳۸٩/۱/۸ :: .
» ۱۳۸٩/۱/٧ :: سال پیش هنوز همه جا هست
» ۱۳۸٩/۱/٦ :: .
» ۱۳۸٩/۱/٤ :: در باب "شاید" های دیروز
» ۱۳۸٩/۱/۳ :: از یزد
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: جی یازده مون
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٦ :: سیال ذهن مسافرتی
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٥ :: چارشنبه سوری امروز - دیروز
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٤ :: یک هفته مانده به بهار؟!
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: عذاب وجدان - سکوت - گیومه
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٢ :: سوال
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٠ :: غیر عادی!
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: مون لایت
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۸ :: یعنی اشکال نداره من هر چرندی دلم می خواد اینجا بنویسم؟
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۸ :: بود؟!
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٧ :: میموزا
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٦ :: سفید نویسی
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٥ :: صدای پیانو
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٥ :: چند شنبه است امروز؟
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: ثانیه نویسی پیش از نمایش
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: روز ِ بارانی
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٢ :: سپاسگزاری
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٢ :: نام ها
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۱ :: یک و دوی مربوط یا نامربوط
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٠ :: اعترافات
» ۱۳۸۸/۱٢/٩ :: توانایی فکر کردن به آینده
» ۱۳۸۸/۱٢/۸ :: ثبت موقت
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: بر این بومِ سپید
» ۱۳۸۸/۱٢/٦ :: بعضی خاطرات
» ۱۳۸۸/۱٢/٥ :: قرار
» ۱۳۸۸/۱٢/٤ :: حواس
» ۱۳۸۸/۱٢/۳ :: نونین
» ۱۳۸۸/۱٢/۱ :: بازی
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: چه خبرا؟
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٩ :: بدون عنوان
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۸ :: شاید
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٧ :: همینطوری
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٦ :: اصلا چهار!
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٥ :: چه؟
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: ینی در این حد
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٢ :: باشد!
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۱ :: از شرق، تا خود افق- از غرب، تا خود آزادی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: نوشاندن آب به بیمار آلزایمری
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: می ترسم از اینکه هیچ
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ :: نفس های عمیق
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٧ :: همینجوری های شنبه
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٦ :: شهر شیشه ای
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ :: تنها دو کلمه
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ :: یک و شاید دو
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ :: و نیو پست ، تنها هوسی ست ...
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ :: شهر شیشه ای و ... (یک)
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ :: خلاف قانون
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٠ :: دایره های رنگی
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٠ :: و در هم و سبک و سنگین
» ۱۳۸۸/۱۱/٩ :: فهم
» ۱۳۸۸/۱۱/٩ :: به خانه ات
» ۱۳۸۸/۱۱/۸ :: بیا نگذاریم
» ۱۳۸۸/۱۱/٧ :: صفر
» ۱۳۸۸/۱۱/٤ :: چکار باید کرد؟
» ۱۳۸۸/۱۱/٤ :: اتفاق های معمولی
» ۱۳۸۸/۱۱/۳ :: سر هیچ و پوچ!
» ۱۳۸۸/۱۱/٢ :: درد
» ۱۳۸۸/۱٠/۳٠ :: در چارچوب ادب
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: دلش
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٧ :: همان هیچ
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٦ :: یه پست
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: مهمان
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: گنجشکی می شوم
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: یادم باشد
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: چه کسی؟ ، کجا ؟...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ :: چهار و شانزده دقیقه
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۸ :: خواب و بیدار
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: ...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: یک حس ناپیدای ناگفته
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٠ :: پلنگان و شیران
» ۱۳۸۸/۱٠/۸ :: سوال
» ۱۳۸۸/۱٠/٦ :: عاشورای ما
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: تاسوعا
» ۱۳۸۸/۱٠/٤ :: ماجرا از این قرار بود که...
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: و می ترسم که بگویم
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: زندگی!
» ۱۳۸۸/٩/٢٩ :: خود اگر شاهکار ِ خدا بود یا نبود...
» ۱۳۸۸/٩/٢٧ :: بیست و یک دقیقه بعد از نیمه شب است.
» ۱۳۸۸/٩/٢٦ :: گمان نمی کنم!
» ۱۳۸۸/٩/٢٦ :: خلاصه و خلاصه تر...
» ۱۳۸۸/٩/٢۱ :: بی خیال ، دوست نداشتنی...
» ۱۳۸۸/٩/٢٠ :: بالنزا
» ۱۳۸۸/٩/۱٧ :: توی سکوت و مه
» ۱۳۸۸/٩/۱٦ :: بدون شرح
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: گذشت
» ۱۳۸۸/٩/٧ :: کی میاد بازی؟
» ۱۳۸۸/٩/۳ :: کمی فکر در سکوت
» ۱۳۸۸/۸/۳٠ :: رفت
» ۱۳۸۸/۸/٢٩ :: فصل بعد
» ۱۳۸۸/۸/٢۸ :: بعضی لحظه ها را باید نوشت اما...
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: ثبت موقت
» ۱۳۸۸/۸/۱٧ :: از شاخه ی این درخت
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: تنها نمی گذاریم از ترس آنکه تنها نمانیم
» ۱۳۸۸/۸/۱۳ :: نکند...
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: زیر نور لرزان شمع
» ۱۳۸۸/٧/٢٩ :: مرز
» ۱۳۸۸/٧/٢۸ :: با یک صدای خوب
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: خطی که
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: با باد پاییز
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: تماشاگر این را نمی داند
» ۱۳۸۸/٧/٢۱ :: ...
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: فرار
» ۱۳۸۸/٦/٢۸ :: یادگاری از 27 شهریور
» ۱۳۸۸/٦/٢٥ :: البته نبودن!
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: در سکوت
» ۱۳۸۸/٦/٤ :: ...
» ۱۳۸۸/٦/۳ :: مشکلات ---راه حل ها
» ۱۳۸۸/٦/۱ :: ما پیروزیم
» ۱۳۸۸/٥/٢٧ :: ...
» ۱۳۸۸/٥/٢٦ :: هنوز نمی فهمند؟
» ۱۳۸۸/٥/٢٥ :: یکی از این روز ها
» ۱۳۸۸/٥/٢۳ :: "سهم من" نوشته پرینوش صنیعی
» ۱۳۸۸/٥/٢٠ :: خرید سبز
» ۱۳۸۸/٥/۱٩ :: میان بود و نبود...
» ۱۳۸۸/٥/۱۸ :: ...
» ۱۳۸۸/٥/۱٥ :: خانه ساکت
» ۱۳۸۸/٥/۱٤ :: به زور دارم می نویسم همین ها را
» ۱۳۸۸/٥/۱٢ :: گزارش از ونک
» ۱۳۸۸/٥/۱٢ :: یادگاری
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: گزارش از اجتماع خانواده های بازداشت شده ها - خیابان جامی
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: مهم-- خلاصه گفتگوی امروز درباره برنامه های این هفته
» ۱۳۸۸/٥/٩ :: خلاصه ی خلاصه از چهارشنبه . پنجشنبه . جمعه
» ۱۳۸۸/٥/٧ :: آخرین تصویر از صفحه فیس بوک خانم رهنورد درباره بزرگداشت شهدا در هشتم مرداد
» ۱۳۸۸/٥/٦ :: همینجوری های میان روز
» ۱۳۸۸/٥/٥ :: به انتظار هیچ ...
» ۱۳۸۸/٥/٥ :: خامش منشین خدا را ...
» ۱۳۸۸/٥/٤ :: ترس را کنار بگذاریم...
» ۱۳۸۸/٥/٤ :: خلاصه گفتگوی امروز یکشنبه چهارم مرداد
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: میدان ونک
» ۱۳۸۸/٥/٢ :: سوم مرداد
» ۱۳۸۸/٥/٢ :: این هفته
» ۱۳۸۸/٥/۱ :: عصر پنجشنبه یکم مرداد
» ۱۳۸۸/٤/۳۱ :: وای بر ما
» ۱۳۸۸/٤/۳٠ :: امروز قر و قاطی یگالمه حرف دارم
» ۱۳۸۸/٤/٢۸ :: میگن که رسانه ماییم
» ۱۳۸۸/٤/٢٧ :: حتی امید هم ...
» ۱۳۸۸/٤/٢٦ :: حواشی نماز جمعه امروز در خیابان انقلاب
» ۱۳۸۸/٤/٢٥ :: خلاصه توصیه های دکتر سازگارا درباره نماز فردا
» ۱۳۸۸/٤/٢٤ :: خاموش
» ۱۳۸۸/٤/٢۳ :: حال این روز هام ...
» ۱۳۸۸/٤/٢٢ :: راه حل
» ۱۳۸۸/٤/۱۸ :: اگر متحد باشند
» ۱۳۸۸/٤/۱۳ :: چیزی مثل سیال
» ۱۳۸۸/٤/۱۱ :: چند خط همنجوری مختصر و مفید !
» ۱۳۸۸/٤/۱٠ :: موفقیت
» ۱۳۸۸/٤/٩ :: یک تکه یادداشت از دیروز
» ۱۳۸۸/٤/۸ :: زنجیره معترضان به نتایج انتخابات از تجریش تا راه آهن...
» ۱۳۸۸/٤/٧ :: امروز توی خیابان قبا رضا عطاران را هم گرفتند
» ۱۳۸۸/٤/٥ :: مثل چیز با ارزشی که توی راهی از دستمان افتاده باشد
» ۱۳۸۸/٤/٤ :: +
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: میان مردمی که ...
» ۱۳۸۸/٤/۱ :: خلوت تر از همه ی کوچه های دنیا
» ۱۳۸۸/٤/۱ :: که مرگ برایم شیرین تر است از ترس
» ۱۳۸۸/۳/۳۱ :: به همین سادگی ؟
» ۱۳۸۸/۳/۳٠ :: ما برگشتیم!
» ۱۳۸۸/۳/۳٠ :: شنبه سی خرداد
» ۱۳۸۸/۳/٢۸ :: از پا نمی نشینیم
» ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: گزارش از راهپیمایی روز سه شنبه بیست و شش خرداد
» ۱۳۸۸/۳/٢٦ :: به پاسداشت این شعله
» ۱۳۸۸/۳/٢٦ :: از شیرین به تلخ
» ۱۳۸۸/۳/٢٥ :: حکومت دروغ بر سرزمین صداقت
» ۱۳۸۸/۳/٢٤ :: ما و این روز ها
» ۱۳۸۸/۳/٢۱ :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» ۱۳۸۸/۱/٢٤ :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» ۱۳۸۸/۱/٢٤ :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» ۱۳۸۸/۱/٢۳ :: شنبه 22 فروردین
» ۱۳۸۸/۱/٢٢ :: قوانین فراموش شده یا زدیم به جاده خاکی!
» ۱۳۸۸/۱/٢۱ :: برای خالی نبودن عریضه
» ۱۳۸۸/۱/۱٩ :: توت‌های کوچک
» ۱۳۸۸/۱/۱۸ :: امروز سه پاراگراف بود؟
» ۱۳۸۸/۱/۱٧ :: این روزها
» ۱۳۸۸/۱/۱٥ :: نه آنجا نه اینجا
» ۱۳۸۸/۱/۱٤ :: فکر...
» ۱۳۸۸/۱/۱۳ :: نفس
» ۱۳۸۸/۱/۱۱ :: سرمای گل سرخ
» ۱۳۸۸/۱/۱۱ :: یازده فروردین
» ۱۳۸۸/۱/۱٠ :: دوشنبه ده فروردین
» ۱۳۸۸/۱/٩ :: بانک - سعدی- انتظار - مهمان ها
» ۱۳۸۸/۱/٧ :: دارم از خودم می پرسم
» ۱۳۸۸/۱/٦ :: ما و روتکیت و درکه
» ۱۳۸۸/۱/٥ :: ۱۳۸۸/۱/٥
» ۱۳۸۸/۱/٥ :: چهارم فروردین
» ۱۳۸۸/۱/٤ :: سوم فروردین
» ۱۳۸۸/۱/۳ :: همچنان دید و بازدید
» ۱۳۸۸/۱/٢ :: سود و زیان در اول فروردین
» ۱۳۸٧/۱٢/۳٠ :: اولین یادداشت سال نو - "این چند ساعت "
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٩ :: روز آخر سال
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ :: آرام
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٥ :: تکرار
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٤ :: سفید
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۳ :: هر چند که شاید
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٢ :: عصر ِ آرام
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٢ :: مکالمه
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۱ :: هزار دستان
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٠ :: خیابان های آخر اسفند
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: !
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: آدم ِ زنده!
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۸ :: یکشنبه ی خواب آلود
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٧ :: به تماشایش...
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٧ :: +
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٦ :: فرض
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٥ :: جریان لرزیدن صدا
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٤ :: وات آر یو دوینگ رایت ناو ؟ بخش اول
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۳ :: وات آر یو دوینگ رایت ناو؟!
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٢ :: دوشنبه
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: اراجیف
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: صبح یکشنبه
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: شکستنی!
» ۱۳۸٧/۱٢/٩ :: خاموش
» ۱۳۸٧/۱٢/۸ :: وزنه ی سربی
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: وقتی بیاید،...
» ۱۳۸٧/۱٢/٦ :: هیچ اتفاقی نیافتاده
» ۱۳۸٧/۱٢/٥ :: مثل یک موزه، مثل یک اپرا...
» ۱۳۸٧/۱٢/٤ :: اینجا توی کله ی من!
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: سیال ذهن در حال انتظار برای اتچ شدن فایل!
» ۱۳۸٧/۱٢/۱ :: همینجوری های پنجشنبه!
» ۱۳۸٧/۱۱/۳٠ :: از این بیشتر قدرت ندارم بنویسم!
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: و اینگونه است که...
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٧ :: ابر ها پراکنده نیستند. من پراکنده ام!
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٦ :: دچار
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٥ :: سه شنبه / چهارشنبه / پنجشنبه
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: ّّ+
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: جایی از زمان،
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٢ :: به روزگارانی که ...
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۱ :: نتیجه!
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۱ :: دوشنبه 21 بهمن
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٠ :: نا خدا: طوفان!
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٩ :: رنگ لحظه ها
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۸ :: جمعه
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٧ :: لبخند
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٦ :: توی کدام جیب
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٥ :: مقصد ؟ ...
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٤ :: کلاس پیانو
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۳ :: یک جارو برقی خیلی قوی !
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۳ :: می‌گویی نه ؟!
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۳ :: در آیینه ...
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٢ :: خاطره های ساده و معمولی
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٠ :: کمی فکر
» ۱۳۸٧/۱۱/٩ :: چهارشنبه ساعت چهار و چهل و چهار دقیقه
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: مثل دفتر خاطرات!
» ۱۳۸٧/۱۱/٧ :: شاید چهار هم داشته باشد این دوشنبه
» ۱۳۸٧/۱۱/٦ :: فکر
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: آوای فراموش شده‌
» ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: برف می بارد...
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: بدون هماهنگی!
» ۱۳۸٧/۱۱/۱ :: تغییر
» ۱۳۸٧/۱۱/۱ :: هزینه تحصیل در دانشگاه جهان!
» ۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: سوراخ های روز!
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٩ :: ورزش دهد نیرو به انسان!!
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: چه بادبادک ها!
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٦ :: نتیجه ی آن جلسه
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٤ :: شش گانه ی انتظار
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ :: و هنوز...
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ :: تکه ی دوم: شاگرد ِ بعدی!
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ :: بیست و یکم دی
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٠ :: تکه ی سوم: منزل آقای آی با کلاه
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ :: تکه ی اول : قدم زدن بی هدف!
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ :: تاسوعای سال هشتاد و هفت
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ :: .
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: در هیچ مکان
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٢ :: پنجشنبه دوازده دی
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۱ :: چهارشنبه یازده دی - ساعت چهار و بیست و دو دقیقه ی عصر
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۱ :: چهارشنبه یازده دی
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: ترس
» ۱۳۸٧/۱٠/٩ :: همراهی!
» ۱۳۸٧/۱٠/۸ :: صفحه ی آخر
» ۱۳۸٧/۱٠/٦ :: جمعه ششم دی
» ۱۳۸٧/۱٠/٥ :: ز ینجا
» ۱۳۸٧/۱٠/٤ :: چهارشنبه چهارم دی
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: کجاست نقطه ی پایان؟...
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: سه شنبه
» ۱۳۸٧/۱٠/٢ :: از یک تا نه ...شاید هم بیشتر
» ۱۳۸٧/۱٠/۱ :: ابعاد دوستی...
» ۱۳۸٧/٩/۳٠ :: شنبه سی آذر
» ۱۳۸٧/٩/٢٩ :: جمعه
» ۱۳۸٧/٩/٢۸ :: چیزی نوشتن
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: سی و هفت
» ۱۳۸٧/٩/٢٤ :: فکر های قرو قاطی
» ۱۳۸٧/٩/٢۳ :: آنچه که نهایت و مرزی ندارد .../ دنبال باید ها
» ۱۳۸٧/٩/٢۳ :: که هستم؟ ...
» ۱۳۸٧/٩/٢٢ :: ؟...
» ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: در جستجوی قدح باده
» ۱۳۸٧/٩/۱٩ :: چرا این همه ساکتم؟
» ۱۳۸٧/٩/۱٧ :: آن یک و نیم ساعت را ...
» ۱۳۸٧/٩/۱٦ :: که چه سرخ،...
» ۱۳۸٧/٩/۱۳ :: 30- هفته ی اول آذر
» ۱۳۸٧/٩/۱۱ :: The sheltering sky
» ۱۳۸٧/٩/۱٠ :: 29-چهارشنبه به روایت یک
» ۱۳۸٧/٩/٩ :: 28- تعادلِ این دست های گشوده
» ۱۳۸٧/٩/۸ :: 27- تلنگر
» ۱۳۸٧/٩/٦ :: 26- مه ِ ناپیدای سکوت
» ۱۳۸٧/٩/٥ :: 25- چند خط "هیچ"
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: 24- پنجشنبه ی چهارم
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: همین امروز
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: 23- صدای تقه ها
» ۱۳۸٧/٩/٢ :: 19-20-21-22
» ۱۳۸٧/٩/۱ :: هجده
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: 15-16-17
» ۱۳۸٧/۸/٢٩ :: چهارشنبه به روایت دو
» ۱۳۸٧/۸/٢٩ :: 13-14
» ۱۳۸٧/۸/٢۸ :: 10-11-12
» ۱۳۸٧/۸/٢٧ :: 9
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: 6-7-8
» ۱۳۸٧/۸/٢٥ :: پنجمین نوشته
» ۱۳۸٧/۸/٢٤ :: سومین و چهارمین
» ۱۳۸٧/۸/٢۳ :: دومین نوشته
» ۱۳۸٧/۸/٢٢ :: یک نفس عمیق - بعد سلام بعد هم یکمین نوشته!
» ۱۳۸٧/۸/۱٢ :: برای اینکه زمان را جا به جا نکرده باشم !!
» ۱۳۸٧/۸/۱ :: از جنس هیچ
» ۱۳۸٧/٧/٢٩ :: باز هم ای دی اس ال!
» ۱۳۸٧/٧/٢٦ :: راه سر خط کدام طرفی است؟
» ۱۳۸٧/٧/٢۳ :: پنج دقیقه
» ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: یک و دو میان روزهای تکراری
» ۱۳۸٧/٧/۱٩ :: روزی که خوش گذشت!
» ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: با چشم های بسته/ با چشم های باز...
» ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: نقطه
» ۱۳۸٧/٧/۱۳ :: به دنبال چه و به کجا ؟
» ۱۳۸٧/٧/۱۱ :: بر بلندی های البرز
» ۱۳۸٧/٧/۱٠ :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» ۱۳۸٧/٧/۸ :: آن بالا!
» ۱۳۸٧/٧/٦ :: زیر آب
» ۱۳۸٧/٧/٥ :: پرده هایی که هرگز فرو نمی افتند
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: این خیال گذرا
» ۱۳۸٧/٧/۱ :: چه اتفاقی؟
» ۱۳۸٧/٦/۳٠ :: همانطور توی همان سکوت...
» ۱۳۸٧/٦/٢٩ :: حجمی از سکوت
» ۱۳۸٧/٦/٢٧ :: دوسوم درخت ، یک سوم کوه و آسمان!
» ۱۳۸٧/٦/٢٥ :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» ۱۳۸٧/٦/٢٤ :: روز به روز قر و قاطی تر از دیروز!
» ۱۳۸٧/٦/٢٢ :: چرکنویس
» ۱۳۸٧/٦/٢٠ :: آدمکی که قلبش می طپد...
» ۱۳۸٧/٦/۱٩ :: دل بی سامان من
» ۱۳۸٧/٦/۱۸ :: لیست کار ها به علاوه پی نوشت
» ۱۳۸٧/٦/۱٧ :: یادداشت شماره 747
» ۱۳۸٧/٦/۱٦ :: مثل کودکی بهانه گیر
» ۱۳۸٧/٦/۱٥ :: ... راه ِ رفتنی را نمی شود نرفت. باید بلند شوم...
» ۱۳۸٧/٦/۱٤ :: اندوه فراموش شده...
» ۱۳۸٧/٦/۱۳ :: در آستانه ی پاییز ِچهلم
» ۱۳۸٧/٦/۱٢ :: ...
» ۱۳۸٧/٦/۱۱ :: قابلیت تکه تکه شدن
» ۱۳۸٧/٦/۱٠ :: بغض
» ۱۳۸٧/٦/٩ :: به لطف مخاطب درونی!
» ۱۳۸٧/٦/٦ :: یک و دوی ششم شهریور
» ۱۳۸٧/٦/٥ :: امروز
» ۱۳۸٧/٦/۳ :: ۱۳۸٧/٦/۳
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: فقط کسی ندونه من کجام...
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: مثال
» ۱۳۸٧/٦/۱ :: یک و دو ی عصر جمعه !
» ۱۳۸٧/٥/۳۱ :: فکر
» ۱۳۸٧/٥/۳٠ :: آدمک سد!
» ۱۳۸٧/٥/٢٩ :: ساحل...
» ۱۳۸٧/٥/٢۸ :: رمز شاد بودن شاید...
» ۱۳۸٧/٥/٢٦ :: نور افشانی...
» ۱۳۸٧/٥/٢٥ :: "ج"
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: یک و دو!
» ۱۳۸٧/٥/٢٢ :: سه شنبه
» ۱۳۸٧/٥/٢٢ :: می دانم که باید کاری کرد
» ۱۳۸٧/٥/٢۱ :: ...
» ۱۳۸٧/٥/٢۱ :: هراسیدن از یک حس خوب... :(
» ۱۳۸٧/٥/٢٠ :: من و یک و دو !
» ۱۳۸٧/٥/۱۸ :: این روز ها - بخش چهارم
» ۱۳۸٧/٥/۱٧ :: میان پرده
» ۱۳۸٧/٥/۱٦ :: این روز ها - بخش سوم
» ۱۳۸٧/٥/۱٥ :: این روز ها - بخش اول و دوم
» ۱۳۸٧/٥/۱٢ :: سارا خانم
» ۱۳۸٧/٥/۱۱ :: جمعه ی . . .
» ۱۳۸٧/٥/۱٠ :: مثل دفترخاطرات...
» ۱۳۸٧/٥/۸ :: انتظار یک و انتظار دو
» ۱۳۸٧/٥/٧ :: ادامه ش ...؟
» ۱۳۸٧/٥/٦ :: توضیح ضروری!
» ۱۳۸٧/٥/٥ :: سه نقطه
» ۱۳۸٧/٥/٤ :: شوق
» ۱۳۸٧/٥/۳ :: چند تا دارم؟ …
» ۱۳۸٧/٥/۱ :: به دنبال راه ها...
» ۱۳۸٧/٤/۳۱ :: از دیروز و امروز...
» ۱۳۸٧/٤/٢٩ :: حکایت آن سنگ
» ۱۳۸٧/٤/٢٧ :: درست میشه!!
» ۱۳۸٧/٤/٢٧ :: چنین آرامشی...
» ۱۳۸٧/٤/٢٦ :: جای خالی
» ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: خب دله دیگه !
» ۱۳۸٧/٤/٢۳ :: گاتا با طعم آناناس
» ۱۳۸٧/٤/٢۱ :: شاید
» ۱۳۸٧/٤/۱٩ :: همینجوری یک و دو و سه
» ۱۳۸٧/٤/۱٧ :: حال ِ آدمی زاد
» ۱۳۸٧/٤/۱٦ :: من و واقعیت
» ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: ...
» ۱۳۸٧/٤/۱۳ :: دست زیر چانه
» ۱۳۸٧/٤/۱۳ :: سیال
» ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: ...
» ۱۳۸٧/٤/۱۱ :: سه گانه ی امروز
» ۱۳۸٧/٤/۱٠ :: هیچ!
» ۱۳۸٧/٤/٩ :: باید برید؟ ...
» ۱۳۸٧/٤/۸ :: آرزوی چشم هایی باز
» ۱۳۸٧/٤/٦ :: پراکنده از بیست و چهار ساعت گذشته
» ۱۳۸٧/٤/٤ :: گزارش احوال
» ۱۳۸٧/٤/٤ :: م ا د ر
» ۱۳۸٧/٤/٤ :: تفکر
» ۱۳۸٧/٤/۳ :: یک یادداشت معمولی از دیروز
» ۱۳۸٧/٤/۱ :: شعرى از پابلو نرودا
» ۱۳۸٧/۳/۳٠ :: پراکنده فعلن تا پنج!
» ۱۳۸٧/۳/٢٩ :: بوک آرت
» ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: ظرف چند ثانیه
» ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: غم فردا
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: حکایت ما و برقی که نیست!
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: حتی توی آیینه
» ۱۳۸٧/۳/٢۱ :: قد کشیدن آرزو ها
» ۱۳۸٧/۳/٢٠ :: پیشرفت آلزایمر
» ۱۳۸٧/۳/۱٩ :: دست کم تا اطلاع ثانوی!!
» ۱۳۸٧/۳/۱۸ :: ترانه شب های مسکو
» ۱۳۸٧/۳/۱٦ :: کجا نشان قدم نا تمام خواهد ماند؟ ...
» ۱۳۸٧/۳/۱٥ :: ۱۳۸٧/۳/۱٥
» ۱۳۸٧/۳/۱٤ :: ۱۳۸٧/۳/۱٤
» ۱۳۸٧/۳/۱۳ :: میان بود و نبود
» ۱۳۸٧/۳/۱٢ :: مثل گنجشکی
» ۱۳۸٧/۳/۱۱ :: بر بام
» ۱۳۸٧/۳/۸ :: در سکوت انتظار کشیدن...
» ۱۳۸٧/۳/٧ :: فرصتی برای دیدن ...
» ۱۳۸٧/۳/٦ :: شمردن غنچه ها
» ۱۳۸٧/۳/٥ :: حس های مختلف ... مثل خود زندگی
» ۱۳۸٧/۳/٤ :: ۱۳۸٧/۳/٤
» ۱۳۸٧/۳/٤ :: ۱۳۸٧/۳/٤
» ۱۳۸٧/۳/٤ :: ۱۳۸٧/۳/٤
» ۱۳۸٧/۳/٢ :: بی گاه
» ۱۳۸٧/٢/۳۱ :: از آنجا تا اینجا - بخش بیستم
» ۱۳۸٧/٢/٢٩ :: از آنجا تا اینجا - بخش نوزدهم
» ۱۳۸٧/٢/٢٦ :: از آنجا تا اینجا - بخش هجدهم
» ۱۳۸٧/٢/٢٤ :: از آنجا تا اینجا - بخش هفدهم
» ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: از آنجا تا اینجا - بخش شانزدهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٩ :: از آنجا تا اینجا-بخش پانزدهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٩ :: از آنجا تا اینجا-بخش چهاردهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٧ :: از آنجا تا اینجا - بخش سیزدهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٧ :: از آنجا تا اینجا - بخش دوازدهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٥ :: از آنجا تا اینجا - بخش یازدهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٤ :: از آنجا تا اینجا- بخش دهم
» ۱۳۸٧/٢/۱٠ :: از آنجا تا اینجا- بخش نهم
» ۱۳۸٧/٢/٩ :: از آنجا تا اینجا- بخش هشتم
» ۱۳۸٧/٢/٩ :: از آنجا تا اینجا - بخش هفتم
» ۱۳۸٧/٢/٧ :: از آنجا تا اینجا - بخش ششم
» ۱۳۸٧/٢/٤ :: از آنجا تا اینجا - بخش پنجم
» ۱۳۸٧/٢/۱ :: از آنجا تا اینجا - بخش چهارم
» ۱۳۸٧/۱/۳۱ :: از آنجا تا اینجا - بخش سوم
» ۱۳۸٧/۱/٢۸ :: از آنجا تا اینجا - بخش دوم
» ۱۳۸٧/۱/٢٧ :: از آنجا تا اینجا - بخش اول
» ۱۳۸٧/۱/٢٦ :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» ۱۳۸٦/۱٢/٢۸ :: شاید آخرین پست امسال / شاید هم نه!
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: یک چیز مهم....
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: او من نیست
» ۱۳۸٦/۱٢/٢۱ :: شاید یک و دو ... شاید هم بیشتر
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٦ :: دائما یکسان نباشد حال ِ دوران غم مخور!
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ :: از صبح تا ده - از یک تا چهار...
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۳ :: تصمیمات جددی!
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٢ :: ؟
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: با این همه
» ۱۳۸٦/۱٢/٧ :: یک - دو
» ۱۳۸٦/۱٢/٦ :: روند دریافت حق سرپرستی - قسمت دوم
» ۱۳۸٦/۱٢/۱ :: روند دریافت حق سرپرستی
» ۱۳۸٦/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٩ :: چند برش پراکنده
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٧ :: ...
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٥ :: یک دو سه چهار پنج ...
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٤ :: ادامه یادداشت ها...
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۱ :: روزهای بعد...
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٦ :: سيال ذهن سه شنبه ای!
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٥ :: سيال ذهن ۳
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: سيال ذهن ۲
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۳ :: سيال ذهن
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۱ :: همینجوری!
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٦/۱۱/۸ :: بی برگی ِ باغ ِ ايام . . .
» ۱۳۸٦/۱۱/٧ :: من و روز برفی و تنهایی و لبخند
» ۱۳۸٦/۱۱/٦ :: يک و آن نگاه شيرين...
» ۱۳۸٦/۱۱/۳ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» ۱۳۸٦/۱۱/٢ :: بی مقصدی و دو !
» ۱۳۸٦/۱۱/۱ :: قهوه اسپرسو
» ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ :: ققنوس
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٤ :: نگاه
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٦ :: هزار سانتیمتر مکعب
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٥ :: ساکت تر از همیشه
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٢ :: برف
» ۱۳۸٦/۱٠/۱۱ :: از دوازده تا يک!
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٠ :: پی نوشت
» ۱۳۸٦/۱٠/۳ :: حقیقت نادیدنی ست/ واقعیت دیدنی!
» ۱۳۸٦/٩/٢٩ :: همون يک!
» ۱۳۸٦/٩/٢۸ :: "...."
» ۱۳۸٦/٩/٢٧ :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» ۱۳۸٦/٩/٢٦ :: هزار گنجشک...
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: دکتر شین
» ۱۳۸٦/٩/٢٤ :: پنجم اینکه...
» ۱۳۸٦/٩/٢٢ :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» ۱۳۸٦/٩/۱٧ :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» ۱۳۸٦/٩/۱٧ :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» ۱۳۸٦/٩/۱٥ :: ۱۳۸٦/٩/۱٥
» ۱۳۸٦/٩/۱٤ :: شاید چهار هم داشته باشه...من نمی دونم هنوز...!
» ۱۳۸٦/٩/۱۳ :: در هم و برهم ۳
» ۱۳۸٦/٩/۱٢ :: در هم و بر هم ۲
» ۱۳۸٦/٩/۱۱ :: در هم و بر هم
» ۱۳۸٦/٩/۱٠ :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» ۱۳۸٦/٩/۸ :: ۱۳۸٦/٩/۸
» ۱۳۸٦/٩/٧ :: دلخوری
» ۱۳۸٦/٩/٦ :: ۱۳۸٦/٩/٦
» ۱۳۸٦/٩/٥ :: ۱۳۸٦/٩/٥
» ۱۳۸٦/٩/٤ :: سد *
» ۱۳۸٦/٩/۳ :: آخرین برگ یک دفترچه یادداشت دیگر :
» ۱۳۸٦/۸/۳٠ :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» ۱۳۸٦/۸/٢٩ :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» ۱۳۸٦/۸/٢۸ :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» ۱۳۸٦/۸/٢٦ :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» ۱۳۸٦/۸/٢٤ :: امروز ، من...خوب...؟
» ۱۳۸٦/۸/٢۳ :: روز پاییزی
» ۱۳۸٦/۸/٢۱ :: دوباره از یک تا نمی دونم چند!
» ۱۳۸٦/۸/٢٠ :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: از یک تا نمی دونم چند...
» ۱۳۸٦/۸/۱٧ :: خواب
» ۱۳۸٦/۸/۱٦ :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» ۱۳۸٦/۸/۱٤ :: نامه ی دخترک
» ۱۳۸٦/۸/۱۳ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» ۱۳۸٦/۸/۱٢ :: پذیرش واقعیت ها
» ۱۳۸٦/۸/٩ :: نه آبان
» ۱۳۸٦/۸/٩ :: روزهای سخت
» ۱۳۸٦/۸/۸ :: ۱۳۸٦/۸/۸
» ۱۳۸٦/۸/٧ :: ۱۳۸٦/۸/٧
» ۱۳۸٦/۸/٦ :: پراکنده
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: غریبانه
» ۱۳۸٦/۸/۳ :: ۱۳۸٦/۸/۳
» ۱۳۸٦/۸/٢ :: از ته دل شاد ...
» ۱۳۸٦/٧/۳٠ :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» ۱۳۸٦/٧/٢٩ :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» ۱۳۸٦/٧/٢۸ :: روزهای سخت
» ۱۳۸٦/٧/٢٤ :: پاورقی ده
» ۱۳۸٦/٧/٢۳ :: پاورقی ۹
» ۱۳۸٦/٧/٢٢ :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» ۱۳۸٦/٧/۱۸ :: پاورقی هشت
» ۱۳۸٦/٧/۱٧ :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» ۱۳۸٦/٧/۱٦ :: پاورقی هفت
» ۱۳۸٦/٧/۱٥ :: پاورقی شش
» ۱۳۸٦/٧/۱٤ :: نه تنها علف خوردن!!
» ۱۳۸٦/٧/۱٤ :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» ۱۳۸٦/٧/۱٠ :: میان ورقی
» ۱۳۸٦/٧/٩ :: پاورقی پنج - آخرین ملاقات با پدر
» ۱۳۸٦/٧/۸ :: پاورقی چهار -
» ۱۳۸٦/٧/٧ :: پاورقی سه
» ۱۳۸٦/٦/٢٧ :: پاورقی دو
» ۱۳۸٦/٦/٢۱ :: پاورقی یک
» ۱۳۸٦/٦/۱٩ :: سیزده روز پس از مرگ پدر
» ۱۳۸٦/٦/۳ :: همیشه ایستاده باش
» ۱۳۸٦/٥/۳۱ :: شهاب
» ۱۳۸٦/٥/٢٩ :: میهمان
» ۱۳۸٦/٥/٢٧ :: افجه *
» ۱۳۸٦/٥/٢٥ :: همراه شو عزيز
» ۱۳۸٦/٥/٢٤ :: ۱۳۸٦/٥/٢٤
» ۱۳۸٦/٥/٢۱ :: حکایت یک خبر از زبان پدر
» ۱۳۸٦/٥/۱۸ :: ۱۳۸٦/٥/۱۸
» ۱۳۸٦/٥/۱٧ :: وسط آهنگ روی هوا
» ۱۳۸٦/٥/۱٥ :: کاش پرنده ای ... ،
» ۱۳۸٦/٥/۱٤ :: تلاش برای انجام یک کار فرهنگی به علاوه ی ۹ تا يازده تاثير گذار ها
» ۱۳۸٦/٥/۱۳ :: اوضاع و احوال...
» ۱۳۸٦/٥/٩ :: همه ی تاثير گذار ها ...
» ۱۳۸٦/٥/٩ :: ۹ مرداد
» ۱۳۸٦/٥/٩ :: ۸ مرداد
» ۱۳۸٦/٥/٩ :: ۱۳۸٦/٥/٩
» ۱۳۸٦/٥/۸ :: شاعر کور
» ۱۳۸٦/٥/٤ :: یک یادداشت از سوم مرداد به علاوه ی سومین تاثیر گذار
» ۱۳۸٦/٥/٢ :: دو روز غیبت به علاوه ی تاثیر گذار شماره دو
» ۱۳۸٦/٤/۳۱ :: تاثير گذار يک
» ۱۳۸٦/٤/۳٠ :: ۱۳۸٦/٤/۳٠
» ۱۳۸٦/٤/٢۸ :: تلخ و گس و بد مزه
» ۱۳۸٦/٤/٢٦ :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» ۱۳۸٦/٤/٢٥ :: يک و دو ی امروز
» ۱۳۸٦/٤/٢٤ :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» ۱۳۸٦/٤/٢۳ :: جمعه
» ۱۳۸٦/٤/٢۱ :: باز هم چهارشنبه.ساعت يک و ساعت هفت
» ۱۳۸٦/٤/٢٠ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
» ۱۳۸٦/٤/۱۸ :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
» ۱۳۸٦/٤/۱٦ :: یک یادداشت و یک پی نوشت
» ۱۳۸٦/٤/۱٤ :: چه رنگی را دوست دارید؟
» ۱۳۸٦/٤/۱٢ :: طعم دوستی
» ۱۳۸٦/٤/۱۱ :: گرفتن وقت برای ام آر آی
» ۱۳۸٦/٤/۱٠ :: ۱۳۸٦/٤/۱٠
» ۱۳۸٦/٤/۱٠ :: يک يادداشت از عصر شنبه
» ۱۳۸٦/٤/٩ :: ۱۳۸٦/٤/٩
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: از ماجراهای اين ديار...
» ۱۳۸٦/٤/٥ :: دو يادداشت از دو روز!
» ۱۳۸٦/٤/٤ :: ۱۳۸٦/٤/٤
» ۱۳۸٦/٤/۳ :: بخش خفته ی زندگی
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: a Daisy
» ۱۳۸٦/۳/۳۱ :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» ۱۳۸٦/۳/۳٠ :: ۱۳۸٦/۳/۳٠
» ۱۳۸٦/۳/٢٩ :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» ۱۳۸٦/۳/٢٦ :: ۱۳۸٦/۳/٢٦
» ۱۳۸٦/۳/٢٤ :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» ۱۳۸٦/۳/٢۳ :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» ۱۳۸٦/۳/٢٢ :: قطار زندگی
» ۱۳۸٦/۳/٢۱ :: بازم یک و دو و سه
» ۱۳۸٦/۳/٢٠ :: يک و دو و سه
» ۱۳۸٦/۳/۱٩ :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» ۱۳۸٦/۳/۱٦ :: سی و شش از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/۱۳ :: سی و سی از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/۱٢ :: وسط های سی و سه از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/۱٠ :: سی از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/٩ :: بیست و شش از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/۸ :: بیست و یک از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/٧ :: هجده از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/٦ :: هفده از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/۳ :: امروز يک اتفاق عجيب افتاد
» ۱۳۸٦/۳/٢ :: تا آخر ده از سی و شش
» ۱۳۸٦/۳/۱ :: شد شش از سی و شش!
» ۱۳۸٦/٢/۳۱ :: ثانیه نگاری روز یکشنبه (سه از سی و شش)
» ۱۳۸٦/٢/۳٠ :: ثانیه نگاری 36 قسمتی : مقدمه
» ۱۳۸٦/٢/٢٩ :: ترس شماره یک
» ۱۳۸٦/٢/٢٧ :: ۱۳۸٦/٢/٢٧
» ۱۳۸٦/٢/٢٦ :: :(
» ۱۳۸٦/٢/٢٥ :: اینجا جهان آرام است
» ۱۳۸٦/٢/٢٤ :: ق مثل ...
» ۱۳۸٦/٢/٢۳ :: روزنامه اطلاعات!
» ۱۳۸٦/٢/٢۳ :: من گفته باشم ما آبمون با هم تو یه جوب نمیره ها!
» ۱۳۸٦/٢/٢٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» ۱۳۸٦/٢/٢٠ :: ‌ بی که پای از در برون نهی، ...
» ۱۳۸٦/٢/۱٩ :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» ۱۳۸٦/٢/۱۸ :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» ۱۳۸٦/٢/۱٧ :: با همه ی خستگی / غروب ارديبهشتی/...
» ۱۳۸٦/٢/۱٦ :: يک و دو
» ۱۳۸٦/٢/۱٥ :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
» ۱۳۸٦/٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» ۱۳۸٦/٢/٩ :: ۱۳۸٦/٢/٩
» ۱۳۸٦/٢/٩ :: چهار: ...
» ۱۳۸٦/٢/۸ :: ؟
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: حکایت ما و آرامش و امید
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: یک پست اضطراری از واگویه های افکار قر و قاطی نمی دونمی!
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: ۱۳۸٦/٢/٥
» ۱۳۸٦/٢/٤ :: يک
» ۱۳۸٦/٢/۳ :: ساعت سه صبح
» ۱۳۸٦/٢/٢ :: آرزو ها؟ ... من؟
» ۱۳۸٦/٢/۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱
» ۱۳۸٦/۱/٢٩ :: پراکنده مثل خودم
» ۱۳۸٦/۱/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: شايد اسم آن جوجه
» ۱۳۸٦/۱/٢٦ :: ؟
» ۱۳۸٦/۱/٢٥ :: همينجوری بيخودی ۲
» ۱۳۸٦/۱/٢۳ :: همينجوری بيخودی
» ۱۳۸٦/۱/٢٢ :: ليوان خالی شده
» ۱۳۸٦/۱/٢۱ :: یادداشت ششم - آخماتوا
» ۱۳۸٦/۱/٢٠ :: :)
» ۱۳۸٦/۱/٢٠ :: يک و دو و سه و يادداشت پنجم
» ۱۳۸٦/۱/۱٩ :: يادداشت چهارم
» ۱۳۸٦/۱/۱٩ :: يادداشت دوم و يادداشت سوم
» ۱۳۸٦/۱/۱۸ :: بعد از سلام: حال و هوا
» ۱۳۸٦/۱/۱۸ :: سلام و يادداشت اول
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٩ :: آخرین سلام سال کهنه!
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: توی دل من و تو ...
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: ياد
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: دنبال ابتدای آن جاده...
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ :: اعترافات
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٧ :: میموزا
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ :: حکايت موکت کهنه ی منزل پدری!
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ :: من (در حالیکه شیطان رفته توی جلدم )
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ :: شايد
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ميگن که:
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٢ :: حرف هایی هم گاه
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٠ :: باید از من گریخت
» ۱۳۸٥/۱٢/٩ :: شانس در شهر ما
» ۱۳۸٥/۱٢/٧ :: از صبح تا ساعت نه و نیم
» ۱۳۸٥/۱٢/٥ :: که مثل همیشه بلند قد و قوی قامت ...
» ۱۳۸٥/۱٢/۳ :: آخر وقت کاری روز چهارشنبه
» ۱۳۸٥/۱٢/٢ :: ...درست مثل
» ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٩ :: قرو قاطی های امروز
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: یک و دو
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۳ :: بچه ی بلبل بچه ی سار!
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: آنچه گم می شود
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٧ :: چهل و دو روز مانده تا نوروز!
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٥ :: لالایی
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٥ :: لينک به پرسش ها
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ :: دلم عجیب
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ :: یک حرف خوب یعنی
» ۱۳۸٥/۱۱/۸ :: زنهار
» ۱۳۸٥/۱۱/٧ :: دور دور
» ۱۳۸٥/۱۱/٤ :: حباب ها
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: پیاده روی روزانه
» ۱۳۸٥/۱۱/٢ :: پامادور گیت
» ۱۳۸٥/۱۱/۱ :: اين ثانيه های بازيگوش
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: يک و دو و سه و چهار
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٧ :: صبح با جلالی
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ :: ديروز
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٥ :: ؟
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ :: کسی را در آغوش می فشارم که دیگر...
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ :: یه موقعی از این روزای خط خطی....
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ :: بدون عنوان
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: امسال ميشه پنجاه و يک ساله
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ :: حکايت آنلاين اين ابر تيره
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ :: آمار چه می گويند؟
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ :: خودم هم نمی فهمم يعنی چی!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: دو به علاه ی دو مساوی پنج!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: خوشگذرانی!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ :: سر چرخش در آخرین پاگرد
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ :: يه پاراگراف درباره ی همين فراموشی...
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۱ :: این روز ها چرا آفتاب هم
» ۱۳۸٥/۱٠/٩ :: هنوز پنجشنبه
» ۱۳۸٥/۱٠/۸ :: شب هفتم زمستان
» ۱۳۸٥/۱٠/٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» ۱۳۸٥/۱٠/٦ :: خرابکاری یک نوع کلاغ
» ۱۳۸٥/۱٠/٤ :: من و خستگی
» ۱۳۸٥/۱٠/۳ :: بازی شب يلدا
» ۱۳۸٥/۱٠/۳ :: اول اینکه
» ۱۳۸٥/۱٠/٢ :: یک دنیا سپاس برای این همه مهر
» ۱۳۸٥/٩/٢٩ :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» ۱۳۸٥/٩/٢۸ :: تا آرامش
» ۱۳۸٥/٩/٢٧ :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» ۱۳۸٥/٩/٢٦ :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» ۱۳۸٥/٩/٢٥ :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» ۱۳۸٥/٩/٢۳ :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» ۱۳۸٥/٩/٢٢ :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» ۱۳۸٥/٩/٢۱ :: دوشنبه و دو و سه
» ۱۳۸٥/٩/٢٠ :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» ۱۳۸٥/٩/۱٩ :: چقدر دلم برای این دیباچه تنگ شده بود...
» ۱۳۸٥/٩/۱٩ :: تمرکز روی ابعاد ستون ها یی که منتظر هستند
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: « پرنده ها در برف»
» ۱۳۸٥/٩/۱٥ :: عصر دلگیر چهارشنبه
» ۱۳۸٥/٩/۱۳ :: از دیروز و ساختمان و من و درخت
» ۱۳۸٥/٩/۱۳ :: ما هيچ . ما نگاه
» ۱۳۸٥/٩/۱٢ :: بدون عنوان بدون شرح!
» ۱۳۸٥/٩/۱۱ :: ۱۳۸٥/٩/۱۱
» ۱۳۸٥/٩/٩ :: چه خوبند ثانیه های نوشتن...
» ۱۳۸٥/٩/۸ :: بمان پیشم
» ۱۳۸٥/٩/٦ :: زادگاه من!
» ۱۳۸٥/٩/٥ :: بدون عنوان
» ۱۳۸٥/٩/٤ :: بی رحمانه !
» ۱۳۸٥/٩/٢ :: ب مثل ...
» ۱۳۸٥/٩/۱ :: افکار قر و قاطی نمی دونمی
» ۱۳۸٥/۸/٢٩ :: پراکنده از دیروز و امروز
» ۱۳۸٥/۸/٢۸ :: این دو جمله
» ۱۳۸٥/۸/٢٧ :: یک تکه از جمعه
» ۱۳۸٥/۸/٢٤ :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» ۱۳۸٥/۸/٢٢ :: به خودم
» ۱۳۸٥/۸/٢۱ :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» ۱۳۸٥/۸/٢٠ :: دار و دسته نیویورکی (Gangs of New york)
» ۱۳۸٥/۸/۱۸ :: پشه ای يا گرگی؟...
» ۱۳۸٥/۸/۱٧ :: سايه ها
» ۱۳۸٥/۸/۱٦ :: حرف هایی
» ۱۳۸٥/۸/۱٥ :: رفاقت با تو
» ۱۳۸٥/۸/۱٤ :: ...
» ۱۳۸٥/۸/۱٤ :: جوجه تیغی ای که ترسیده باشد
» ۱۳۸٥/۸/۱۳ :: هیچ!
» ۱۳۸٥/۸/۱۱ :: مادر .
» ۱۳۸٥/۸/۱٠ :: جشن آبانگان
» ۱۳۸٥/۸/٩ :: یک تا پنج نامرئی!
» ۱۳۸٥/۸/۸ :: در این جاده ی پیچ در پیچ
» ۱۳۸٥/۸/٦ :: ادامه از پست قبل
» ۱۳۸٥/۸/٦ :: ميشه يا نه؟
» ۱۳۸٥/۸/۱ :: آخه امروز ...
» ۱۳۸٥/٧/٢٩ :: :(
» ۱۳۸٥/٧/٢٩ :: سنگینی بار مسولیت!
» ۱۳۸٥/٧/٢٧ :: :)
» ۱۳۸٥/٧/٢٦ :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» ۱۳۸٥/٧/٢٥ :: اخبار نگران کننده ۲
» ۱۳۸٥/٧/٢٤ :: شاید درنگ قاصدکی،
» ۱۳۸٥/٧/٢٢ :: ...
» ۱۳۸٥/٧/٢٢ :: دفتر چه یادداشت دویست برگ فرنو ی سورمه ای
» ۱۳۸٥/٧/٢٠ :: لبخند
» ۱۳۸٥/٧/۱٩ :: اخبار نگران کننده
» ۱۳۸٥/٧/۱۸ :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ۱۳۸٥/٧/۱٧ :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» ۱۳۸٥/٧/۱٦ :: راه حل
» ۱۳۸٥/٧/۱٥ :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
» ۱۳۸٥/٧/۱٢ :: من چی؟...
» ۱۳۸٥/٧/۱۱ :: شارژ شعوری!
» ۱۳۸٥/٧/۱٠ :: مترسک زنده
» ۱۳۸٥/٧/٩ :: ۱-۲-۳-۴-؟-
» ۱۳۸٥/٧/۸ :: چقدر دلم برای...
» ۱۳۸٥/٧/۸ :: ۱۳۸٥/٧/۸
» ۱۳۸٥/٧/٦ :: سهم من
» ۱۳۸٥/٧/٥ :: رود نا تمام...
» ۱۳۸٥/٧/٤ :: ؟
» ۱۳۸٥/٧/۳ :: خط
» ۱۳۸٥/٧/٢ :: يک نه. فقط دو!
» ۱۳۸٥/٧/۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱
» ۱۳۸٥/٦/٢۸ :: يک و دو
» ۱۳۸٥/٦/٢٧ :: اين ابر ها ... اين ابر ها
» ۱۳۸٥/٦/٢٦ :: جسته گريخته گی ذهن
» ۱۳۸٥/٦/٢۳ :: ! ok ...
» ۱۳۸٥/٦/٢٢ :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» ۱۳۸٥/٦/٢۱ :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
» ۱۳۸٥/٦/٢٠ :: شرح حال- بخش دهم
» ۱۳۸٥/٦/۱٩ :: شرح حال- بخش نهم
» ۱۳۸٥/٦/۱٥ :: شرح حال- بخش هشتم
» ۱۳۸٥/٦/۱٤ :: شرح حال - بخش هفتم
» ۱۳۸٥/٦/۱۳ :: شرح حال- بخش ششم
» ۱۳۸٥/٦/۱٢ :: شرح حال- بخش پنجم
» ۱۳۸٥/٦/۱۱ :: شرح حال - بخش چهارم
» ۱۳۸٥/٦/٩ :: شرح حال - بخش سوم
» ۱۳۸٥/٦/۸ :: ۱۳۸٥/٦/۸
» ۱۳۸٥/٦/٧ :: ۱۳۸٥/٦/٧
» ۱۳۸٥/٦/٥ :: شرح حال
» ۱۳۸٥/٦/٤ :: ۱۳۸٥/٦/٤
» ۱۳۸٥/٦/۱ :: دوشنبه
» ۱۳۸٥/٥/٢٩ :: مثل خيلی های ديگه که نميارنش...
» ۱۳۸٥/٥/٢٥ :: من و نقيض خودم!
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» ۱۳۸٥/٥/٢٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
» ۱۳۸٥/٥/٢۱ :: بگذريم!
» ۱۳۸٥/٥/٢۱ :: آری خورشید می درخشد!
» ۱۳۸٥/٥/۱٦ :: دلهره
» ۱۳۸٥/٥/۱٤ :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: روز خاکستری
» ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: ۱۳۸٥/٥/۱٢
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: تصويري ، يادی و ديگر هيچ؟
» ۱۳۸٥/٥/٩ :: يک
» ۱۳۸٥/٥/۸ :: جريان ِقطعه ی آقای آی با کلاه
» ۱۳۸٥/٥/٧ :: ..نرم و آهسته...
» ۱۳۸٥/٥/٤ :: از صفر تا هفت
» ۱۳۸٥/٥/۳ :: بیا به حال بشر های های گریه کنیم
» ۱۳۸٥/٥/٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢
» ۱۳۸٥/٥/۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱
» ۱۳۸٥/٥/۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱
» ۱۳۸٥/٤/۳۱ :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» ۱۳۸٥/٤/٢۸ :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
» ۱۳۸٥/٤/٢۸ :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: آش همین آش و کاسه همین کاسه!
» ۱۳۸٥/٤/٢٦ :: از سايت روز آنلاين
» ۱۳۸٥/٤/٢٥ :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
» ۱۳۸٥/٤/٢٤ :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» ۱۳۸٥/٤/٢۱ :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» ۱۳۸٥/٤/۱٩ :: از اولش !
» ۱۳۸٥/٤/۱۸ :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: يادگاری از يک ناشناس
» ۱۳۸٥/٤/۱٢ :: آلزایمر
» ۱۳۸٥/٤/۱۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» ۱۳۸٥/٤/۱٠ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» ۱۳۸٥/٤/۱٠ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» ۱۳۸٥/٤/٧ :: ۱-۲-۳-۴
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: ۱۳۸٥/٤/٦
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: ۱۳۸٥/٤/٦
» ۱۳۸٥/٤/٥ :: ۱۳۸٥/٤/٥
» ۱۳۸٥/٤/٤ :: ۱۳۸٥/٤/٤
» ۱۳۸٥/٤/۳ :: ۱۳۸٥/٤/۳
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/۳/٢٩ :: به علاوه ی
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/٢٧ :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» ۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» ۱۳۸٥/۳/٢۱ :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» ۱۳۸٥/۳/٢٠ :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: تماشاچی هستيم يا شرکت کننده ؟
» ۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: برای رسیدن به هیچ
» ۱۳۸٥/۳/۱۳ :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» ۱۳۸٥/۳/۱٠ :: اکسپرشن
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: ۱۳۸٥/۳/٩
» ۱۳۸٥/۳/۸ :: ۱۳۸٥/۳/۸
» ۱۳۸٥/۳/٧ :: ۱۳۸٥/۳/٧
» ۱۳۸٥/۳/٦ :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/۳/٦ :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/۳/٦ :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/۳/٤ :: ۱۳۸٥/۳/٤
» ۱۳۸٥/۳/٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢
» ۱۳۸٥/٢/۳۱ :: ۱۳۸٥/٢/۳۱
» ۱۳۸٥/٢/۳٠ :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» ۱۳۸٥/٢/۳٠ :: يک پست هم از سر گرسنگی و اينکه حواسم از گرسنگی پرت شود....
» ۱۳۸٥/٢/۳٠ :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» ۱۳۸٥/٢/٢٧ :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
» ۱۳۸٥/٢/٢٦ :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» ۱۳۸٥/٢/٢٥ :: بدون آداب و ترتیب
» ۱۳۸٥/٢/٢٤ :: همه به تاریخ دیروز !
» ۱۳۸٥/٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» ۱۳۸٥/٢/٢۱ :: ۱۳۸٥/٢/٢۱
» ۱۳۸٥/٢/٢٠ :: ۱۳۸٥/٢/٢٠
» ۱۳۸٥/٢/۱٩ :: عجب جای پر هیجانی زندگی می کنیم ها!
» ۱۳۸٥/٢/۱۸ :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» ۱۳۸٥/٢/۱٧ :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
» ۱۳۸٥/٢/۱٦ :: درد بی دردی!
» ۱۳۸٥/٢/۱٦ :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
» ۱۳۸٥/٢/۱٤ :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/۱٢ :: يک پست هم به افتخار ممد آقا!
» ۱۳۸٥/٢/۱۱ :: ۱۳۸٥/٢/۱۱
» ۱۳۸٥/٢/۱۱ :: يک پست طولانی طولانی طولانی..اگر به اخبار علاقمنديد!
» ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» ۱۳۸٥/٢/٩ :: ۱۳۸٥/٢/٩
» ۱۳۸٥/٢/٧ :: ۱۳۸٥/٢/٧
» ۱۳۸٥/٢/٧ :: ۱۳۸٥/٢/٧
» ۱۳۸٥/٢/٤ :: ادامه حکايت آن جمله ی ناتمام
» ۱۳۸٥/٢/۳ :: حکایت آن جمله ی ناتمام...
» ۱۳۸٥/٢/٢ :: به آذين
» ۱۳۸٥/۱/۳۱ :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
» ۱۳۸٥/۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱/۳٠
» ۱۳۸٥/۱/٢٩ :: خبر خبر خبر
» ۱۳۸٥/۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» ۱۳۸٥/۱/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» ۱۳۸٥/۱/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: لذت زندگی!
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» ۱۳۸٥/۱/٢٠ :: یک زخم قدیمی
» ۱۳۸٥/۱/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» ۱۳۸٥/۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
» ۱۳۸٥/۱/٧ :: ۱۳۸٥/۱/٧
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۳ :: ثانیه نویسی 3
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٢ :: ميان پرده بين ثانيه ها
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۱ :: ثانیه نویسی 2
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ثانیه نویسی 1
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٧ :: ثانیه ها
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٧ :: ۱۳۸٤/۱٢/٧
» ۱۳۸٤/۱٢/٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» ۱۳۸٤/۱٢/٤ :: اين هم بر ِ تازه ی اين باغ !
» ۱۳۸٤/۱٢/۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» ۱۳۸٤/۱٢/٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢
» ۱۳۸٤/۱٢/۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
» ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ :: اگر من جای او بودم!
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ :: نگاه !
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۳ :: اين نوشته هم بماند يادگار که ....
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۱ :: يک اتود و مقداری روز
» ۱۳۸٤/۱۱/٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/٩
» ۱۳۸٤/۱۱/۸ :: طرح
» ۱۳۸٤/۱۱/٦ :: تا بهار سال آینده
» ۱۳۸٤/۱۱/٥ :: شادی و ترس توامان
» ۱۳۸٤/۱۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۳ :: پرنده ها ی برفی
» ۱۳۸٤/۱۱/٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» ۱۳۸٤/۱۱/٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» ۱۳۸٤/۱۱/۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٦ :: موضع قدرت
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۸ :: کلمه های ديروز
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٢ :: قدم اول
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ :: خوبم؟...
» ۱۳۸٤/۱٠/٩ :: خبر فوری
» ۱۳۸٤/۱٠/٩ :: يک ضربدر قرمز جلوی پاسخ خودم!
» ۱۳۸٤/۱٠/٧ :: اعترافات
» ۱۳۸٤/۱٠/٦ :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» ۱۳۸٤/۱٠/٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/٥
» ۱۳۸٤/۱٠/٤ :: ۱۳۸٤/۱٠/٤
» ۱۳۸٤/۱٠/۳ :: گل که بدهم...
» ۱۳۸٤/۱٠/۱ :: تولد
» ۱۳۸٤/٩/۳٠ :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» ۱۳۸٤/٩/٢٩ :: ۱۳۸٤/٩/٢٩
» ۱۳۸٤/٩/٢٧ :: ۱۳۸٤/٩/٢٧
» ۱۳۸٤/٩/٢٥ :: در اندوه طلسمی رنگ باخته
» ۱۳۸٤/٩/٢٤ :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
» ۱۳۸٤/٩/٢٢ :: یک اتفاق خوب
» ۱۳۸٤/٩/٢۱ :: اين دوتا
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱۸ :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» ۱۳۸٤/٩/۱۸ :: از صبح دارم فکر می کنم که : يکی مرغ...
» ۱۳۸٤/٩/۱٦ :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» ۱۳۸٤/٩/۱٥ :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: آسان ترين راه
» ۱۳۸٤/٩/۱٢ :: که کاش اين خيابان...
» ۱۳۸٤/٩/۱۱ :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
» ۱۳۸٤/٩/۱۱ :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
» ۱۳۸٤/٩/۱٠ :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» ۱۳۸٤/٩/۸ :: نیمه های شب،
» ۱۳۸٤/٩/٧ :: پلک
» ۱۳۸٤/٩/٦ :: پاییز
» ۱۳۸٤/٩/٦ :: ۱۳۸٤/٩/٦
» ۱۳۸٤/٩/٥ :: دل خوش سيری چند؟
» ۱۳۸٤/٩/٤ :: ۱۳۸٤/٩/٤
» ۱۳۸٤/٩/٢ :: مسافر
» ۱۳۸٤/٩/٢ :: درباب شگفت زدگی و ...
» ۱۳۸٤/٩/۱ :: مثل آسمانی ابری...
» ۱۳۸٤/۸/۳٠ :: ۱۳۸٤/۸/۳٠
» ۱۳۸٤/۸/٢٩ :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
» ۱۳۸٤/۸/٢۸ :: انگار هنوز آبان است
» ۱۳۸٤/۸/٢٥ :: انديشه
» ۱۳۸٤/۸/٢٥ :: درباب گزارش و احوالات( از آن پست های بيخودی!)
» ۱۳۸٤/۸/٢٤ :: دستم را بگير باد!
» ۱۳۸٤/۸/٢۳ :: ۱۳۸٤/۸/٢۳
» ۱۳۸٤/۸/٢٢ :: غر
» ۱۳۸٤/۸/٢۱ :: حکايت آن دست يخ کرده
» ۱۳۸٤/۸/٢۱ :: سيتالو پرام هايدرو بروميد
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱۸ :: گيتای وارونه ی ما
» ۱۳۸٤/۸/۱٧ :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» ۱۳۸٤/۸/۱٦ :: ۱۳۸٤/۸/۱٦
» ۱۳۸٤/۸/۱٤ :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
» ۱۳۸٤/۸/۱۳ :: ۱۳۸٤/۸/۱۳
» ۱۳۸٤/۸/۱۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» ۱۳۸٤/۸/۱۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» ۱۳۸٤/۸/۱٠ :: ۱۳۸٤/۸/۱٠
» ۱۳۸٤/۸/٩ :: شروع
» ۱۳۸٤/۸/٩ :: ۱۳۸٤/۸/٩
» ۱۳۸٤/۸/۸ :: ۱۳۸٤/۸/۸
» ۱۳۸٤/۸/٧ :: ۱۳۸٤/۸/٧
» ۱۳۸٤/۸/٦ :: ۱۳۸٤/۸/٦
» ۱۳۸٤/۸/٢ :: ۱۳۸٤/۸/٢
» ۱۳۸٤/٧/۳٠ :: ۱۳۸٤/٧/۳٠
» ۱۳۸٤/٧/٢٩ :: شمع
» ۱۳۸٤/٧/٢٧ :: ۱۳۸٤/٧/٢٧
» ۱۳۸٤/٧/٢٦ :: ۱۳۸٤/٧/٢٦
» ۱۳۸٤/٧/٢٤ :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
» ۱۳۸٤/٧/۱٩ :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
» ۱۳۸٤/٧/۱۸ :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» ۱۳۸٤/٧/۱٦ :: گریه
» ۱۳۸٤/٧/۱٥ :: ۱۳۸٤/٧/۱٥
» ۱۳۸٤/٧/۱٤ :: ۱۳۸٤/٧/۱٤
» ۱۳۸٤/٧/۱٢ :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
» ۱۳۸٤/٧/٩ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٦ :: همه ی کوچه های شهر
» ۱۳۸٤/٧/۳ :: ۱۳۸٤/٧/۳
» ۱۳۸٤/٧/۱ :: ۱۳۸٤/٧/۱
» ۱۳۸٤/٦/٢٧ :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
» ۱۳۸٤/٦/٢٧ :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
» ۱۳۸٤/٦/٢٦ :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» ۱۳۸٤/٦/٢٢ :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» ۱۳۸٤/٦/٢۱ :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» ۱۳۸٤/٦/٢٠ :: قهر
» ۱۳۸٤/٦/۱٥ :: ۱۳۸٤/٦/۱٥
» ۱۳۸٤/٦/۱٠ :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
» ۱۳۸٤/٦/۸ :: ۱۳۸٤/٦/۸
» ۱۳۸٤/٦/٦ :: ۱۳۸٤/٦/٦
» ۱۳۸٤/٦/٢ :: ۱۳۸٤/٦/٢
» ۱۳۸٤/٦/۱ :: سکوتی که همين نزديکی هاست...
» ۱۳۸٤/٥/۳٠ :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» ۱۳۸٤/٥/٢٩ :: شايد هيچی
» ۱۳۸٤/٥/٢٥ :: کدامم؟
» ۱۳۸٤/٥/٢۳ :: اتود
» ۱۳۸٤/٥/٢۱ :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
» ۱۳۸٤/٥/٢٠ :: ۱۳۸٤/٥/٢٠
» ۱۳۸٤/٥/۱۸ :: اگر چه دستانش
» ۱۳۸٤/٥/۱٦ :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
» ۱۳۸٤/٥/۱٦ :: این!
» ۱۳۸٤/٥/۱٤ :: بیرون از رویا
» ۱۳۸٤/٥/۱۳ :: اتاق ساکت
» ۱۳۸٤/٥/۱٢ :: چه خبرا؟
» ۱۳۸٤/٥/۱٠ :: ۱۳۸٤/٥/۱٠
» ۱۳۸٤/٥/٦ :: ۱۳۸٤/٥/٦
» ۱۳۸٤/٥/۱ :: مادر و دختر
» ۱۳۸٤/٤/٢۸ :: فقط تا ده و نيم....
» ۱۳۸٤/٤/٢٦ :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: طبقه ی بالا خالی شده
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: زیستن در جهان موازی
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: تا یک هفته دیگر ساختمان ما خراب می شود...
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: ما با عجله
» ۱۳۸٤/٤/٢٠ :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» ۱۳۸٤/٤/٢٠ :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» ۱۳۸٤/٤/۱۸ :: همه ی همه ی همه ی زندگی
» ۱۳۸٤/٤/۱۸ :: يادم بنداز
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۱۳ :: فروش ویلا
» ۱۳۸٤/٤/٩ :: پست اول : کلبه ای برای آرامش